auvent de terrasse en bois, carport

Welke houtsoort kiezen voor een carport of terrasoverkapping?

Voor de bouw van buitenstructuren (carports, terrasoverkappingen, poolhouses, uitbreidingen…) zijn er verschillende houtsoorten geschikt.

De soorten die het vaakst gebruikt worden en vlot commercieel beschikbaar zijn op onze markt, zijn Europese eik (Quercus spp.), Europese douglas of geïmporteerde Oregon pine (Pseudotsuga menziesii), lorken (Larix spp.), vuren (Picea abies), en grenen (Pinus sylvestris).

Al deze soorten zijn geschikt, maar in bepaalde gevallen zal de natuurlijke duurzaamheid van het hout niet toereikend zijn en moet het hout verduurzaamd worden.

Wanneer is een verduurzaming dan wel of niet nodig?

De soorten waarvan het kernhout voldoende duurzaam is voor buitengebruik (duurzaamheidsklasse 1 tot en met 3 volgens NBN EN 350:2016) zijn de Europese eik, douglas en lorken. Dat betekent dat deze soorten zonder meer buiten kunnen gebruikt op voorwaarde dat de houten elementen ontdaan zijn van spinthout, omdat het spinthout nooit duurzaam is (duurzaamheidsklasse 5). Uiteraard wordt grondcontact best ook vermeden, en worden palen of balken best gemonteerd op metalen  kolomvoeten of paalhouders.

Dat betekent dus dat grenen en vuren (duurzaamheidsklasse 4 en 3-4 respectievelijk) niet voldoende duurzaam zijn om zonder behandeling buiten te gebruiken. Een verduurzaming zal nodig zijn met een product conform aan de NBN EN 599, voor gebruiksklasse 3 (gebruik buiten zonder grondcontact).

Wat dan met spinthout?

Het is vaak moeilijk of onmogelijk om spinthout te vermijden in houten elementen met grotere doorsnedes (10x10cm of meer). De houten elementen met spinthout zouden idealiter verduurzaamd worden volgens boven vermelde verduurzamingsmethode.

Voor bestaande structuren is een efficiënte verduurzaming quasi onmogelijk. Zulke zware elementen zijn vaak erg overgedimensioneerd voor de lasten die ze moeten dragen, waardoor vanuit structureel oogpunt een kleine hoeveelheid spint niet problematisch zal zijn. Uiteraard moet elke structuur berekend worden door een stabiliteitsingenieur die met de eigenschappen van de balken in kwestie en de te dragen lasten rekening houdt. Het deel waarop de berekening gedaan wordt, mag geen spinthout bevatten en moet dus volledig uit kernhout bestaan.

Ook moet nagegaan worden of het spinthout van de te behandelen houtsoort wel degelijk impregneerbaar is. Als het spinthout niet goed of slecht impregneerbaar is, zal de duur van de drenking moeten verlengd worden of zal de intensiteit van het verduurzamingsproces moeten verhoogd worden (impregneren in autoclaaf in plaats van drenken). Impregneerbaarheid van het spinthout wordt aangegeven in de NBN EN 350:2016.

Overzicht van geschikte houtsoorten voor buitenstructuren zonder grondcontact

Overzicht van geschikte houtsoorten voor buitenstructuren zonder grondcontact.
Overzicht van geschikte houtsoorten voor buitenstructuren zonder grondcontact.

 

Dit artikel werd geschreven door onze collega’s van Hout Info Bois, het Belgisch technisch informatiecentrum dat hout en het gebruik ervan promoot.

Een technische vraag over hout? Contacteer Hout Info Bois via info@hout.be

 

Koop je hout bij een houthandel die het label ‘Houtspecialist’ draagt